חלוקת דיבידנד כפויה, מה ההשלכות הפליליות?

חלוקת דיבידנד כפויה, מה ההשלכות הפליליות? לאחרונה החלה מס הכנסה להגיש כתבי אישום נגד נישומים, בעבירה של אי ניכוי מס לפי סע' 218 לפקודת מס הכנסה, וזאת בשל אי העברת המס מחלוקת דיבדינד כפויה שבוצעה על ידי מס הכנסה עצמה, וכל זאת באופן רטרואקטיבי: "אחריות כבדה מוטלת על מי שבא להחליט על הגשת כתב אישום […]

מאמר בעניין האזנת סתר

חוק יסוד כבוד האדם – זכותו הטבעית של הפרט לפרטיות: ג'ון לוק בנה מושג הנקרא "חוזה חברתי". בתפיסתו של ג'ון לוק, כעולה ממאמרים שמסקרים את דעותיו, הרי שהחוזה החברתי הנ"ל, נערך לפי הסכמות בין חבר בני אדם, המסכמים בניהם, את גבולות אחריותו של כל אחד בהתאם למעשיו, היינו: המותר והאסור, ומה מידת ההגנה על זכויותיו […]

שלח הודעה
שלום,
איך אוכל לעזור?