עבירות פליליות

משרדנו מייצג נאשמים בעבירות פליליות שונות ומגוונות – עיקר לקוחותינו הם אנשי עסקים או אנשים נורמטיביים אשר ביצעו מעשים בתום לב אשר יכולים להתפרש כעבירה פלילית בהתאם לחוקי המדינה;

עו"ד זחאלקה מאמין שלכל אדם מגיע ייצוג הולם, וליווי אנושי ומקצועי במסגרת ההליך הפלילי; מטבע הדברים, ובמסגרת מתן השירותים והליווי שניתן לחברות ולמנהליהן  מעניק המשרד שירותי ייצוג וליווי נאשמים בעבירות לפי חוקי התכנון והבניה, חוק המס (מע"מ ומס הכנסה), וכן  בעבירות לפי חוק הגנת הסביבה, וחוקים נוספים;

עו"ד זחאלקה מלווה את הלקוחות החל משלב החקירה דרך הליך השימוע, וגם בבתי המשפט ככל שיוגש כתב אישום; 

למשרדנו הישגים רבים בהליכי שימוע ושכנוע התביעה לחדול מכוונתה להגיש כתב אישום; 

שלח הודעה
שלום,
איך אוכל לעזור?